Финансије

Позив у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку радова: Санација и адаптација дела кухиње који није у употреби, ЈН 196/19
Позив
Документација
Одговор на питање са изменом конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму