Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне наавке услуга - ЈН 213/19 - Услуге образовања кадрова и усавршавања запослених
Позив
Документација
Одлукa о обустави пocтупка
Обавештење о обустави поступка