Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга обликоване по партијама: Здравствене услуге испитивања хране и воде за пиће, ЈН број 309/18
Позив
Документација
Измена конкурсне документације
Oдлукa o дoдeли Угoвoрa
Обавештење о закљученом уговору
Обавештењe о закљученoм уговору - партија 1
Обавештењe о закљученoм уговору - партија 3