Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције - Израда техничке контроле пројеката, ЈН 203/19
Позив
Документација
Одговор на питање и измена конкурсне документације
Одлукa о обустави поступка
Одлукa о закључењу оквирног споразума