Финансије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције: Поправке агрегата у објектима МУП-а на територији Републике Србије, ЈН 277/18
Позив
Документација
Одлукa о закључењу Оквирног споразума