Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma javne nabavke usluga: Avio karte i hotelski smeštaj, JN broj 27/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru