Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Вениле (вакутајнери) за узроковање крви од испитаника (возача), ЈН број 180/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору