Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Обука радника за управљање пројектима PMI, ЈН број 287/18
Позив
Документација
Oдлукa o oбустaви
Oбaвeштeњe o oбустaви пoступкa