Финансије

Позив за подношење понуде у отвореном поступку без поновног отварања конкуренције: Бела техника, ЈН број 151/19
Позив
Документација
Одговор на питање