Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције: Сервисирање опреме за вешерај, ЈН број 187/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције
Обавештење о закључењу оквирног споразума