Финансије

Позив за подношење понуда у oтвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку услуга: Сервис ручних аналогних станица, ЈН број 142/19
Позив
Документација