Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције - Израда планова евакуације и упуства за поступање у случају пожара у објектима МУП-а, ЈН 111/19
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка