Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке услуга са закључењем Оквирног споразума: Транспортне услуге, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 90/19
Позив
Документација
Питања и одговори
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору