Finansije

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge, sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma: godišnje obnavlјanje licence Microsystemation XRY Office), JN BROJ 88/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o obustavi u postupku
Obaveštenje o obustavi postupka