Финансије

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услугe, са закључењем оквирног споразума: годишње обнављање лиценце Microsystemation XRY Office), ЈН БРОЈ 88/19
Позив
Документација
Одлукa о обустави у поступку
Обавештење о обустави поступка