Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга, са закључењем оквирног споразума: Лиценце за програмско окружење за развој софтвера ЈН 130/19
Позив
Документација
Одговор на питање