Финансије

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним оварањем конкуренције за набавку услуга: Сервисирања угоститељске расхладне опреме, ЈН број 35/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума