Finansije

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga: Štampanje časopisa "Policija danas", JN 97/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru