Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga: Praćenje medija – press clipping, JN broj 96/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru