Finansije

Poziv za podnošenje za objavu u otvorenom postupku javne nabavke dobara sa zaklјučenjem Okvirnog sporazuma: Auto-dijagnostički uređaji, JN 21/20.
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju Okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenju Okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenju Ugovora