Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučenjem Okvirnog sporazuma javne nabavke dobara - Pneumatici, JN 18/20
Poziv
Dokumentacija
Позив за подношење понуда на енлеском језику
Poziv za podnošenje ponuda na enleskom jeziku
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori sa izmenom konkursne dokumenatacije
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 1
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 2
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 3
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 4
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 5
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 6
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 7
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 8
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 9
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 10
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 11
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 12
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 13
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 14
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 15
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 16
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 17
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 18
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 19
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 20
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 21
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 22
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 23
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 24
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 25
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 26
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 27
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu-Partija 28