Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaključenjem Okvirnog sporazuma javne nabavke usluga sa ponovnim otvaranjem konkurencije: Popravka čamaca i motora, JN broj 7/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu