Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara sa zaključenjem okvirnog sporazuma bez ponovnog otvaranja konkurencije: Kafa, JN broj 4/20
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje
Odluka o zaklјučenju OS
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaklјučenom Ugovoru