Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma javne nabavke usluga - Tehnički pregled vozila, JN broj 29/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenju ugovora