Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga, sa zaključenjem okvirnog sporazuma, oblikovan po partijama: otklanjanje kvarova na UPS sistemima, JN broj 56/20
Poziv
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka