Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara sa zaključenjem okvirnog sporazuma: Pivo, vino i žestoka pića za restorane i hotele Naručioca, JN broj 31/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaklјučenom Ugovoru
Obaveštenje o zaklјučenom Ugovoru