Finansije

Poziv za otvoreni postupak sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma za nabavku usluga: Molersko-farbarski radovi za potrebe objekata u sedištu MUP-a, JN broj 47/20
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje - pojašnjenje
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma