Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučenjem Okvirnog sporazuma javne nabavke dobara - Sokovi voćni, JN 72/20
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja-pojašnjenje
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazma