Finansije

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda sa zaključenjem okvirnog sporazuma za nabavku usluga: Održavanje NextBiz aplikacije za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 36/20
Dokumentacija Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru