Finansije

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti usluga: SOFTVERSKO REŠENJE ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA IZ OBLASTI PSIHOLOGIJE, JN 27/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru