Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma za nabavku dobara – Ulje suncokretovo, JN broj 25/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka