Finansije

Poziv u postupku javne nabavke male vrednosti usluga sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma: Hemijsko pranje ćebadi i postelјine, JN 44/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Оbaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu
Оbaveštenje o zaklјučenom Ugovoru