Finansije

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke usluge sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma sa ponovnim otvaranjem konkurencije - Servis ronilačke opreme, JN 39/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka