Finansije

Poziv u postupku javne nabavke male vrednosti dobara sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma: Rukavice za jednokratnu upotrebu, JN broj 51/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka