Finansije

Javne nabavke starije od 01.09.2015. godine

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara - Oprema za službene konje, JN 212/19
Šifra nabavke 212/19
Rok za dostavljanje ponuda
27.11.2019. do 10.00 časovaPoziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara: Alkometri- JN broj 229/19
Šifra nabavke 229/19
Rok za dostavljanje ponuda
20.11.2019. do 10.00 časova