Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке добара,ЈН-303/17
Шифра набавке: 303/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 11.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара - Резервни делови за телефонске централе типа "Алкател" ЈН 290/17
Шифра набавке: 290/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 04.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда Санација мокрог чвора у објекту СГП Рибарци, ЈН број 292/17
Шифра набавке: 292/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 05.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара, обликована по партијама: Хард дискови за сервере ЈН-307/17
Шифра набавке: 307/17
Позив
Документација
Одлука о измени оквирног споразума-Партија 1
Одлука о измени оквирног споразума-Партија 2
Рок за достављање понуда 25.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Млеко дуготрајно и млеко чоколадно: ЈН-318/17
Шифра набавке: 318/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 11.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Подне облоге, ЈН број 311/17
Шифра набавке: 311/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 01.12.2017. до 22.00 часова

Позив за подношење у отвореном поступку јавне набавке услуга: Лиценце за системе видео надзора - Лиценце за камере, ЈН број 288/17
Шифра набавке: 288/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 25.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда-ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: ,,Хаваријска набавка сервера“ JH број 293 /17
Шифра набавке: 293 /17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 06.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда - Хаваријска набавка сервера ЈН број 293/17
Шифра набавке: 293/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 18.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда - Сервисирање, одржавање, поправка и превентивни надзор фото машина произођача FUJI, са пратећом информатичком опрмом, са закључењем оквирног споразума ЈН 274/17
Шифра набавке: 274/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 18.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добрара "Набавка намештаја за канцеларију за Азил" ЈН број 299/17
Шифра набавке: 299/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 27.11.2017. до 10.00 часова

ПОЗИВ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: Набавка делова, потрошног материјала и опреме за пловила, бродске и ванбродске моторе, са услугом уградње, ЈН број 210/17
Шифра набавке: 210/17
Позив
Документација
Измена и допуна конкурсне документације
Рок за достављање понуда 18.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума " Хитне интервенције на објектимa и опреми", за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 126/17
Шифра набавке: 126/17
Позив
Документација
Појашњење
Рок за достављање понуда 18.12.2017. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: КОЛОНИЈАЛ ЈН број 255/17
Шифра набавке: 255/17
Позив
Документација
Oдговори на питања
Рок за достављање понуда 01.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга за Лиценце за ГПС систем ЈН 265/17
Шифра набавке: 265/17
Позив
Документација
Питања и одговори
Рок за достављање понуда 22.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда - Уље сунцокретово ЈН-262/17
Шифра набавке: 262/17
Позив
Документација
Питања и одговори
Рок за достављање понуда 29.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку - Реконструкција и санација објеката, обликована по партијама, ЈН 308/17
Шифра набавке: 308/17
Позив
Документација
Измена конурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Рок за достављање понуда 24.11.2017. до 10.00 часова

Санација и адаптација просторија за задржавање ЈН 272/17
Шифра набавке: 272/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Рок за достављање понуда 14.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понудау поступку јавне набавке мале вредности добара: Пиво, вино и жестока пића за ресторане и хотеле МУП-а ЈН 259/17
Шифра набавке: 259/17
Позив
Документација
Питање и одгвор
Измена конкурсне документације
Нова важећа конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Нова важећа конкурсна документација
Oдговори на питање
Рок за достављање понуда 24.11.2017. до 10.00 часова

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Телекомуникационо-сигнални радови на систему за аутоматску дојаву пожара у Персо центру МУП-а, ЈН-264/17
Шифра набавке: 264/17
Позив
Документација
Oдлукa о додели уговора
Рок за достављање понуда 14.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума: Исхрана полицијских службеника, обликована по партијама, ЈН 273/17
Шифра набавке: 273/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 06.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Столарски, браварски и водоинсталатерски материјал; обликован по партијама за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 297/17
Шифра набавке: 297/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 21.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Услуга штампања и набавке форензичког и летачког материјала за транспорт и чување материјалних, биолошких трагова и доказа", ЈН 291/17
Шифра набавке: 291/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 13.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке радова- Санација кровног покривача у објркту ПС Сокобања ЈН 300/17
Шифра набавке: 300/17
Позив
Документација
Одговор на питање у вези са изменом конкурсне докуменатције
Новa важећa конкурснa документацијa
Рок за достављање понуда 04.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку - Санација фасадне столарије на објекту Полицијске станице Врњачка Бања ЈН 260/17
Шифра набавке: 260/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 06.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација крова и фекалне канализације у Самачком хотелу „Бежанијска коса“, ЈН 267/17
Шифра набавке: 267/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 14.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: Светлоодбојни (рефлектујући) прслуци са натписом „саобраћајна полиција“ за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 285/17
Шифра набавке: 285/17
Позив
Документација
Обавештење о продужењу рока
Рок за достављање понуда 27.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку добара: Резервни делови за возила, обликована у 28 партија, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 287/17
Шифра набавке: 287/17
Позив
Документација
Питања и одговори
Питања и одговори
Рок за достављање понуда 24.11.2017. до 09.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – Санација кровног покривача на делу ауторадионице објекта КПЗ у Нишу ЈН број 298/17
Шифра набавке: 298/17
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 13.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Обука радника за управљање пројектима ПМИ, ЈН број 41/17
Шифра набавке: 41/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 10.11.2017. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА: Реконструкција главног развода водовода у објекту Одреда Жандармерије у Раковици ЈН број 275/17
Шифра набавке: 275/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 14.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Хаваријска набавка хард дискова, напајања и драјва за сервере, ЈН број 294/17
Шифра набавке: 294/17
Позив
Документација
Измене и одговори на питања
Рок за достављање понуда 04.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда-Набавка моторних возила, ЈН број 301/17
Шифра набавке: 301/17
Позив
Документација
Новa важећa Конкурснa документацијa
Рок за достављање понуда 01.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење у поступку јавне набавке мале вредности добара:дизел агрегат за електричну енергију , ЈН-263/17
Шифра набавке: 263/17
Позив
Документација
Питања и одговори
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Рок за достављање понуда 09.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење у отвореном поступку јавне набавке добара: Детектор експлозива и наркотика за потребе Управе граничне полиције, ЈН број 286/17
Шифра набавке: 286/17
Позив
Документација
Измена и допуна конкурсне документације
Нова важећа конкурсна документација
Рок за достављање понуда 30.11.2017. до 10.00 часова

Прва<12345...>Последња