Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

Позив за подношење понуда - Хаваријска набавка сервера ЈН број 293/17
Шифра набавке: 293/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 18.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда - Сервисирање, одржавање, поправка и превентивни надзор фото машина произођача FUJI, са пратећом информатичком опрмом, са закључењем оквирног споразума ЈН 274/17
Шифра набавке: 274/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 18.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добрара "Набавка намештаја за канцеларију за Азил" ЈН број 299/17
Шифра набавке: 299/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 27.11.2017. до 10.00 часова

ПОЗИВ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: Набавка делова, потрошног материјала и опреме за пловила, бродске и ванбродске моторе, са услугом уградње, ЈН број 210/17
Шифра набавке: 210/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 18.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума " Хитне интервенције на објектимa и опреми", за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 126/17
Шифра набавке: 126/17
Позив
Документација
Појашњење
Рок за достављање понуда 18.12.2017. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: КОЛОНИЈАЛ ЈН број 255/17
Шифра набавке: 255/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 01.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга за Лиценце за ГПС систем ЈН 265/17
Шифра набавке: 265/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 22.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда - Уље сунцокретово ЈН-262/17
Шифра набавке: 262/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 29.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку - Реконструкција и санација објеката, обликована по партијама, ЈН 308/17
Шифра набавке: 308/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 23.11.2017. до 10.00 часова

Санација и адаптација просторија за задржавање ЈН 272/17
Шифра набавке: 272/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Рок за достављање понуда 14.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понудау поступку јавне набавке мале вредности добара: Пиво, вино и жестока пића за ресторане и хотеле МУП-а ЈН 259/17
Шифра набавке: 259/17
Позив
Документација
Питање и одгвор
Измена конкурсне документације
Нова важећа конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Рок за достављање понуда 24.11.2017. до 10.00 часова

Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Телекомуникационо-сигнални радови на систему за аутоматску дојаву пожара у Персо центру МУП-а, ЈН-264/17
Шифра набавке: 264/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 14.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума: Исхрана полицијских службеника, обликована по партијама, ЈН 273/17
Шифра набавке: 273/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 06.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Столарски, браварски и водоинсталатерски материјал; обликован по партијама за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 297/17
Шифра набавке: 297/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 21.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Услуга штампања и набавке форензичког и летачког материјала за транспорт и чување материјалних, биолошких трагова и доказа", ЈН 291/17
Шифра набавке: 291/17
Позив
Документација
Одговор на питање
Рок за достављање понуда 13.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке радова- Санација кровног покривача у објркту ПС Сокобања ЈН 300/17
Шифра набавке: 300/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 04.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку - Санација фасадне столарије на објекту Полицијске станице Врњачка Бања ЈН 260/17
Шифра набавке: 260/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 06.12.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација крова и фекалне канализације у Самачком хотелу „Бежанијска коса“, ЈН 267/17
Шифра набавке: 267/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 14.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: Светлоодбојни (рефлектујући) прслуци са натписом „саобраћајна полиција“ за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 285/17
Шифра набавке: 285/17
Позив
Документација
Обавештење о продужењу рока
Рок за достављање понуда 27.11.2017. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку добара: Резервни делови за возила, обликована у 28 партија, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 287/17
Шифра набавке: 287/17
Позив
Документација
Питања и одговори
Питања и одговори
Рок за достављање понуда 24.11.2017. до 09.00 часова

Прва<12345...>Последња