Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године


Обнављање лиценце и проширење софтверског пакета „Zylab“ формирањем тзв. „case maps“, JH број 205/19
Шифра набавке 205/19
Рок за достављање понуда
30.09.2019. до 10.00 часова