Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika-Mesto rada: Policijska stanica Bačka Topola 10.06.2021. godine.
Javni konkurs za popunjavanje položaja - Pomoćnik ministra – načelnik Sektora unutrašnje kontrole u Ministarstvu unutrašnjih poslova 09.06.2021. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika -službenik za upravljanje personalnim dosijeima, Odsek za radne odnose, Odeljenje za radno – pravne poslove 04.06.2021. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA - Pomoćnik ministra – načelnik Sektora za lјudske resurse u Ministarstvu unutrašnjih poslova 02.06.2021. godine.
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI 20.05.2021. godine.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2021. godini, a koje realizuju udruženja 10.05.2021. godine.
KONKURS ZA UPIS 300 POLAZNIKA NA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA 10.05.2021. godine.
Odluku o zaključenu ugovora: Otuđenje rashodovanih prevoznih sredstava - motornih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova putem prodaje u vidu sekundarnih sirovina 14.04.2021. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za lјudske resurse 13.04.2021. godine.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2021. godini 08.04.2021. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOGRADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA Stomatolog I u Odseku za zdravstvenu prevenciju, Odelјenje za zdravlјe zaposlenih i bezbednost na radu, Sektor za lјudske resurse - 1 (jedan) izvršilac, utvrđeno pod rednim brojem 08.8.1.3 u aktu o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova 08.04.2021. godine.
KONKURS ZA UPIS 1400 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU 24.03.2021. godine.
JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE OD POŽARA U 2021. GODINI, A KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA 19.03.2021. godine.
ODLUKA O POSTUPKU DODELE I KONTROLE KORIŠĆENJA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE OD POŽARA U 2021. GODINI, A KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA 19.03.2021. godine.
Odluka o obustavi trećeg kruga postupka: Otuđenje pokretnih stvari - rashodovanih motornih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, 07.8 broj 404-1397/19 11.02.2021. godine.
JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH PREVOZNIH SREDSTAVA – MOTORNIH VOZILA U VIDU SEKUNDARNIH SIROVINA 22.01.2021. godine.
Interni konkurs za popunjavanje položaja: Sekretar Ministarstva u Ministarstvu unutrašnjih poslova 29.12.2020. godine.
Javni oglas - Otuđuju se pokretne stvari – rashodovana motorna vozila Ministarstva unutrašnjih poslova – putem prikupljanja pismenih ponuda 24.12.2020. godine.
ODLUKA O IZBORU PROGRAMA 11.12.2020. godine.
LISTA VREDNOVANјA I RANGIRANјA PRIJAVLjENIH PROGRAMA PODNETIH NA JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANјE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ZAŠTITU I SPASAVANјE OD POŽARA U 2020.GODINI A KOJE REALIZUJU UDRUŽENјA I SAVEZI 30.11.2020. godine.