Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Javni konkurs za popunu radnih mesta - glavni službenik za regrutaciju I u Sektoru za logistiku, Upravi za ljudske resure, Odeljenje za regrutaciju i selekciju 10.04.2024. godine.
Javni konkurs za radno mesto - viši službenik za selekciju I u Odseku za selekciju, Odeljenje za regrutaciju i selekciju, Uprava za ljudske resurse, Sektor za logistiku 10.04.2024. godine.
Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta glavni službenik za saradnju sa sindikatima I u Odseku za saradnju sa sindikatima, pravnu podršku i koordinaciju, Odeljenje za radno - pravne i upravno - pravne poslove, Uprava za ljudske resurse, Sektor za logistiku 09.04.2024. godine.
Konkurs za radno mesto - magacioner u Odseku za održavanje vozila, Odeljenje za održavanje i eksploataciju vozila, Uprava za materijalne resurse, Sektor za logistiku 05.04.2024. godine.
Konkurs za radno mesto - strukovni fizioterapeut I u Odseku za zdravstvenu prevenciju, Odeljenje za zdravlje zaposlenih i bezbednost na radu, Uprava za ljudske resurse, Sektor za logistiku 05.04.2024. godine.
Konkurs za popunjavanje radnog mesta tehnički sekretar u Odelјenju za planiranje budžeta, analizu i izveštavanje, Uprava za budžet i finansije, Sektor za logistiku 05.04.2024. godine.
Javni konkurs za popunu radnog mesta - stomatolog I u Odseku za zdravstvenu prevenciju, Odeljenje za zdravlje zaposlenih i bezbednost na radu, Uprava za ljudske resurse, Sektor za logistiku 03.04.2024. godine.
Javni konkurs za popunu radnog mesta - glavni službenik za upravljanje sistemom plata i naknada štete proistekle iz radnog odnosa i radno - pravnog statusa I u Odseku za plate, Odeljenje za plate i beneficije, Uprava za ljudske resurse, Sektor za logistiku 03.04.2024. godine.
Konkurs za popunjavanje radnog mesta glavni službenik za upravlјanje sistemom beneficija I u Odseku za beneficije, Odelјenje za plate i beneficije, Uprava za lјudske resurse, Sektor za logistiku 03.04.2024. godine.
PRIOR INFORMATION NOTICE for international open tender procedure “Procurement of specialized vehicles" BGRS0100003 – TD03 under project "RESPONSE" (Obaveštenje o najavi međunarodnog otvorenog tendera "Nabavka specijalizovanih vozila") 29.03.2024. godine.
Konkurs za popunjavanje radnog mesta tehnički sekretar, Odelјenje za planske poslove, izveštavanja i evidenciju, Uprava za materijalne resurse, Sektor za logistiku 27.03.2024. godine.
Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta glavni službenik za poslove nabavke I u Odseku za poslove javnih nabavki, Odelјenje za poslove nabavki, Uprava za materijalne resurse, Sektor za logistiku 22.03.2024. godine.
Konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika - Radno mesto koje se popunjava: službenik za komercijalne poslove u Odseku za komercijalne poslove, Odelјenje za materijalne poslove, Uprava za materijalne resurse, Sektor za logistiku 21.03.2024. godine.
Javni konkurs - glavni službenik za planiranje i analitiku I u Grupi za planiranje i izveštavanje, Odelјenje za poslove nabavki, Uprava za materijalne resurse, Sektor za logistiku 20.03.2024. godine.
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu - Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2024/2025. godini 20.03.2024. godine.
Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta glavni službenik za obuku I, Odsek za specijalističku obuku i obuku za nivo rukovođenja, Centar za specijalističku obuku i usavršavanje policije, Uprava za policijsku obuku, Sektor za logistiku 15.03.2024. godine.
Javni konkurs za popunu radnog mesta službenik za operativno - tehničke poslove I , Odsek za pružanje informacija i koordinaciju, Odelјenje za regrutaciju i selekciju, Uprava za lјudske resurse, Sektor za logistiku 06.03.2024. godine.
Poništenje tenderske procedure (CANCELLATION OF A TENDER PROCEDURE - BGRS0100003 - TD02) u okviru projekta pod nazivom „Priprema stanovništva za akciju u slučaju katastrofe i pobolјšanje kapaciteta stručnih timova za reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom bugarsko-srpskom regionu – RESPONSE“ 19.02.2024. godine.
Javni konkurs za popunu radnog mesta magacioner u Grupi za logistiku, Odsek za logistiku, Policijska uprava u Šapcu, Direkcija policije - jedan izvršilac 06.02.2024. godine.
Konkurs za upis 224 učenika u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova "Jakov Nenadović" u Sremskoj Kamenici za školsku 2024/2025. godinu 05.02.2024. godine.
Prva<12345...>Poslednja