Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
KONKURS ZA UPIS 1400 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU 24.03.2021. godine.
JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE OD POŽARA U 2021. GODINI, A KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA 19.03.2021. godine.
ODLUKA O POSTUPKU DODELE I KONTROLE KORIŠĆENJA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE OD POŽARA U 2021. GODINI, A KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA 19.03.2021. godine.
Odluka o obustavi trećeg kruga postupka: Otuđenje pokretnih stvari - rashodovanih motornih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, 07.8 broj 404-1397/19 11.02.2021. godine.
JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH PREVOZNIH SREDSTAVA – MOTORNIH VOZILA U VIDU SEKUNDARNIH SIROVINA 22.01.2021. godine.
Interni konkurs za popunjavanje položaja: Sekretar Ministarstva u Ministarstvu unutrašnjih poslova 29.12.2020. godine.
Javni oglas - Otuđuju se pokretne stvari – rashodovana motorna vozila Ministarstva unutrašnjih poslova – putem prikupljanja pismenih ponuda 24.12.2020. godine.
ODLUKA O IZBORU PROGRAMA 11.12.2020. godine.
LISTA VREDNOVANјA I RANGIRANјA PRIJAVLjENIH PROGRAMA PODNETIH NA JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANјE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ZAŠTITU I SPASAVANјE OD POŽARA U 2020.GODINI A KOJE REALIZUJU UDRUŽENјA I SAVEZI 30.11.2020. godine.
ODLUKA O POSTUPKU DODELE I KONTROLE KORIŠĆENјA SREDSTAVA ZA PODSTICANјE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ZAŠTITU I SPASAVANјE OD POŽARA U 2020. GODINI, A KOJE REALIZUJU UDRUŽENјA I SAVEZI 10.11.2020. godine.
JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANјE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ZAŠTITU I SPASAVANјE OD POŽARA U 2020. GODINI, A KOJE REALIZUJU UDRUŽENјA I SAVEZI 10.11.2020. godine.
Konkurs za popunu upražnjenih mesta na doktorskim akademskim studijama u školskoj 2020/2021. godini 29.10.2020. godine.
Konkurs za popunu upražnjenih mesta za upis na akademske studije drugog stepena u školskoj 2020/2021. godini 29.10.2020. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za lјudske resurse 30.10.2020. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za lјudske resurse, Centar za policijsku obuku. 28.10.2020. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za lјudske resurse 28.10.2020. godine.
RANG LISTA ZA KUPOVINU 1 STANA U RUMI IZGRAĐENOG SREDSTVIMA ZA REALIZACIJU NIP-a 09.10.2020. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za lјudske resurse 09.10.2020. godine.
KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI 29.09.2020. godine.
KONKURS ZA UPIS NA AKADEMSKE STUDIJE DRUGOG STEPENA, U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI 29.09.2020. godine.