Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Lista vrednovanja i rangiranja prijavlјenih programa podnetih na Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. godini, a koji realizuju udruženja i savezi 25.11.2019. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-157/2016-10 od 14.10.2016. godine, na ime Perović Milosav. 25.11.2019. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA, Radno mesto koje se popunjava: Glavni službenik za psihološku prevenciju I u Odseku za psihološku prevenciju, Odelјenje za psihološku delatnost, Sektor za lјudske resurse 15.11.2019. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA:Radno mesto koje se popunjava: Viši službenik za materijalno-finansijske poslove I u Odseku za logistiku Policijske uprave u Valјevu 15.11.2019. godine.
Izmena Javnog konkursa za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. godini, a koji realizuju udruženja i savezi 14.11.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova: Glavni službenik za koordinaciju poslova lјudskih resursa u linijama rada I u Grupi za lјudske resurse PU Prijepolјe, Sektor za lјudske resurse – 1 (jedan) izvršilac 09.11.2019. godine.
Javni oglas za otuđenje pokretnih stvari - rashodovanih motornih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova 04.11.2019. godine.
Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. godini, a koje realizuju udruženja i savezi 30.10.2019. godine.
Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. Godini, a koje realizuju udruženja i savezi 30.10.2019. godine.
Javni poziv Privrednog društva "NIŠAVA" d.o.o. Niš za prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Nišu u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 29.10.2019. godine.
Javni poziv Privrednog društva "SAVA" d.o.o. Sremska Mitrovica za prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Sremskoj Mitrovici u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 25.10.2019. godine.
Javni poziv Privrednog društva "Lepenica" d.o.o. Kragujevac za prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Kragujevcu u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. 21.10.2019. godine.
Javni poziv Privrednog društva "Ibar" d.o.o. Kralјevo za prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Kralјevu u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 17.10.2019. godine.
Javni poziv Privrednog društva "Dunav" d.o.o. Novi Sad za prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Novom Sadu u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 11.10.2019. godine.
Javni poziv Privrednog društva "Pčinja" d.o.o. Vranje za prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Vranju u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 07.10.2019. godine.
KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI - KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKI UNIVERZITET 25.09.2019. godine.
KONKURS ZA UPIS NA AKADEMSKE STUDIJE DRUGOG STEPENA, U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI-KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKI UNIVERZITET 25.09.2019. godine.
Konačna lista reda prvenstva po oglasu broj 360-157/2016-10 od 14. oktobra 2016. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme jednog stana u Srbobranu, zaposlenim u Ministarstvu unutrašnjih poslova 24.09.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkogradnog mesta policijskog službenika: Glavni službenik za ažuriranje sadržaja na veb sajtu Ministarstva i društvenim mrežama I, Odsek za interent i multimedije, Odelјenje za medije i komunikacije, Kabinet ministra – 1 (jedan) izvršilac 30.08.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta policijskih službenika, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sektor za lјudske resurse: Glavni službenik za selekciju I - 1 (jedan) izvršilac i glavni službenik za pružanje informacija u vezi zasnivanja radnog odnosa i konkursa I - 1 (jedan) izvršilac 23.08.2019. godine.
Prva<...678910>Poslednja