Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Официр саобраћајне полиције за саобраћајно - техничке послове у подручним полицијским управама, Одсек за саобраћајно – техничке послове, Одељење саобраћајне полиције, Полицијска управа у Сремској Митровици 08.12.2021. године.
Конкурсна документација за откуп секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта министарства унутрашњих послова, обликована по партијама 03.11.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника- - технички секретар у Центру за специјалистичку обуку и усавршавање полиције, Центар за полицијску обуку, Сектор за људске ресурсе (1 извршилац) 28.10.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Службеник за оперативно-техничке послове I, Група за људске ресурсе Полицијске управе у Пријепољу, Сектор за људске ресурсе 28.10.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Виши службеник за радне односе I, Група за људске ресурсе Полицијске управе у Пријепољу, Сектор за људске ресурсе 28.10.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Главни службеник за радно-правно заступање I у Одсеку за радно-правно заступање, Одељење за управно-правне послове и послове радно-правног заступања 27.09.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа за град Београд, Полицијска станица Гроцка, Полицијска испостава Калуђерица 08.09.2021. године.
Отпадно јестиво уље 07 број-2926/21 01.09.2021. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе; Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, Нови Београд 11.08.2021. године.
Kонкурсна документација за откуп секундарних сировина - отпадног јестивог уља из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 02.08.2021. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Главни службеник за радне односе I , Одељење за људске ресурсе Полицијске управе у Новом Саду, Сектор за људске ресурсе 18.06.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Место рада: Полицијска станица Владимирци 10.06.2021. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Место рада: Полицијска станица Бачка Топола 10.06.2021. године.
Јавни конкурс за попуњавање положаја - Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле у Министарству унутрашњих послова 09.06.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника -службеник за управљање персоналним досијеима, Одсек за радне односе, Одељење за радно – правне послове 04.06.2021. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - Помоћник министра – начелник Сектора за људске ресурсе у Министарству унутрашњих послова 02.06.2021. године.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 20.05.2021. године.
Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2021. години, а које реализују удружења 10.05.2021. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 300 ПОЛАЗНИКА НА ОСНОВНУ ОБУКУ ПРИПАДНИКА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА 10.05.2021. године.
Одлуку о закључену уговора: Отуђење расходованих превозних средстава - моторних возила Министарства унутрашњих послова путем продаје у виду секундарних сировина 14.04.2021. године.