Финансије

Име конкурса Датум објављивања
JАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 11.09.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjурадна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 09.09.2020. године.
КОНКУРС ЗА ПОХАЂАЊЕ СЕЛЕКЦИОНЕ И ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА „ЖАНДАРМ“ У ЖАНДАРМЕРИЈИ 03.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV SAVA“ д.о.о. Сремска Митровица за продају станова под повољнијим условима у Сремској Митровици у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV TISA“ д.о.о. Нови Сад за продају станова под повољнијим условима у Новом Саду у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва "SPV DUNAV" д.о.о. Нови Сад за продају станова под повољнијим условима у Новом Саду у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, ("Службени гласник РС", број 41/2018, 54/2019 и 9/20) 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV IBAR“ д.о.о. Краљево за продају станова под повољнијим условима у Краљеву у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV PČINJA“ д.о.о. Врање за продају станова под повољнијим условима у Врању у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV LEPENICA“ д.о.о. Крагујевца за продају станова под повољнијим условима у Крагујевцу у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV AVALA“ д.о.о. Београд за продају станова под повољнијим условима у Београду у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе Место рада: Полицијска управа у Новом Саду 15.08.2020. године.
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА:Орган у коме се попуњава положаj: Министарство унутрашњих послова, Београд Положај који се попуњава: Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле у Министарству унутрашњих пословa 11.08.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА-Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Полицијске управе у Лесковцу 04.08.2020. године.
Ј А В Н И О Г Л А С -ОТУЂУЈУ СЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ – РАСХОДОВАНА МОТОРНА ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 29.07.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoградног места полицијских службеника: Главни службеник за – правно заступање I, Одсек за радно – правне послове, Одељење за људске ресурсе Полицијске управе за град Београд, Сектор за људске ресурсе – 1 (један) извршилац 14.07.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА- главни службеник за радне односе I, Одсек за радне односе, Одељење за радно – правне послове, Сектор за људске ресурсе - 5 (пет) извршилаца 09.07.2020. године.
Обустављен поступак избора кандидата за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица 08.07.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника: Интерни ревизор I у Служби интерне ревизије у Министарству унутрашњих послова – 1 (један) извршилац 29.06.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoградног места полицијских службеника: Главни службеник за организациони дизајн I, - Сектор за људске ресурсе у Министарству унутрашњих послова - 1 (један) извршилац 17.06.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА-Виши службеник за управљање системом бенефиција I, Одсек за плате и бенефиције, Одељење за људске ресурсе Полицијске управе за град Београд, Сектор за људске ресурсе – 1 (један) извршилац 03.06.2020. године.