Финансије

Име конкурса Датум објављивања
ОДЛУКА О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2021. ГОДИНИ, А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 19.03.2021. године.
Одлука о обустави трећег круга поступка: Отуђење покретних ствари - расходованих моторних возила Министарства унутрашњих послова, 07.8 број 404-1397/19 11.02.2021. године.
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА – МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ВИДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА 22.01.2021. године.
Интерни конкурс за попуњавање положаја: Секретар Министарства у Министарству унутрашњих пословa 29.12.2020. године.
Јавни оглас - Отуђују се покретне ствари – расходована моторна возила Министарства унутрашњих послова – путем прикупљања писмених понуда 24.12.2020. године.
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА 11.12.2020. године.
ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2020.ГОДИНИ А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 30.11.2020. године.
ОДЛУКA О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2020. ГОДИНИ, А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 10.11.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА У 2020. ГОДИНИ, А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 10.11.2020. године.
Kонкурс за попуну упражњених места на докторским академским студијама у школској 2020/2021. години 29.10.2020. године.
Kонкурс за попуну упражњених места за упис на академске студије другог степена у школској 2020/2021. години 29.10.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 30.10.2020. године.
JAВНИ КOНКУРС ЗA ПOПУЊAВAЊE ИЗВРШИЛAЧКOГ РAДНOГ MEСTA ПOЛИЦИJСКOГ СЛУЖБEНИКA Oргaн у кoмe сe пoпуњaвajу рaднa мeстa: Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa, Сeктoр зa људскe рeсурсe, Цeнтaр зa пoлициjску oбуку. 28.10.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 28.10.2020. године.
РАНГ ЛИСТА ЗА КУПОВИНУ 1 СТАНА У РУМИ ИЗГРАЂЕНОГ СРЕДСТВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП-а 09.10.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 09.10.2020. године.
КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 29.09.2020. године.
КОНКУРС ЗА УПИС НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА, У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 29.09.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjурадна места: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције Место рада: Аеродром „Никола Тесла“, Сурчин 25.09.2020. године.
Oдлукa o зaкључeњу угoвoрa: Oтуђeњe пoкрeтних ствaри - рaсхoдoвaних мoтoрних вoзилa Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa 07.8 брoj 404-1397/19 22.09.2020. године.