Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Јавни конкурс за попуњавање радног места главни службеник за управно - правни поступак I у Одсеку за управно - правне послове, Одељење за радно - правне и управно - правне послове, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 17.04.2024. године.
Јавни конкурс за попуну радних места - главни службеник за регрутацију I у Сектору за логистику, Управи за људске ресуре, Одељење за регрутацију и селекцију 10.04.2024. године.
Јавни конкурс за радно место - виши службеник за селекцију I у Одсеку за селекцију, Одељење за регрутацију и селекцију, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 10.04.2024. године.
Јавни конкурс за попуњавање радног места главни службеник за сарадњу са синдикатима I у Одсеку за сарадњу са синдикатима, правну подршку и координацију, Одељење за радно - правне и управно - правне послове, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 09.04.2024. године.
Конкурс за радно место - магационер у Одсеку за одржавање возила, Одељење за одржавање и експлоатацију возила, Управа за материјалне ресурсе, Сектор за логистику 05.04.2024. године.
Конкурс за радно место - струковни физиотерапеут I у Одсеку за здравствену превенцију, Одељење за здравље запослених и безбедност на раду, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 05.04.2024. године.
Конкурс за попуњавање радног места технички секретар у Одељењу за планирање буџета, анализу и извештавање, Управа за буџет и финансије, Сектор за логистику 05.04.2024. године.
Јавни конкурс за попуну радног места - стоматолог I у Одсеку за здравствену превенцију, Одељење за здравље запослених и безбедност на раду, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 03.04.2024. године.
Јавни конкурс за попуну радног места - главни службеник за управљање системом плата и накнада штете проистекле из радног односа и радно - правног статуса I у Одсеку за плате, Одељење за плате и бенефиције, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 03.04.2024. године.
Конкурс за попуњавање радног места главни службеник за управљање системом бенефиција I у Одсеку за бенефиције, Одељење за плате и бенефиције, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 03.04.2024. године.
PRIOR INFORMATION NOTICE for international open tender procedure “Procurement of specialized vehicles" BGRS0100003 – TD03 under project "RESPONSE" (Обавештење о најави међународног отвореног тендера "Набавка специјализованих возила") 29.03.2024. године.
Конкурс за попуњавање радног места технички секретар, Одељење за планске послове, извештавањa и евиденцију, Управа за материјалне ресурсе, Сектор за логистику 27.03.2024. године.
Jавни конкурс за попуњавање радног места главни службеник за послове набавке I у Одсеку за послове јавних набавки, Одељење за послове набавки, Управа за материјалне ресурсе, Сектор за логистику 22.03.2024. године.
Kонкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Радно место које се попуњава: службеник за комерцијалне послове у Одсеку за комерцијалне послове, Одељење за материјалне послове, Управа за материјалне ресурсе, Сектор за логистику 21.03.2024. године.
Jaвни конкурс - главни службеник за планирање и аналитику I у Групи за планирање и извештавање, Одељење за послове набавки, Управа за материјалне ресурсе, Сектор за логистику 20.03.2024. године.
Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду - Kонкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2024/2025. години 20.03.2024. године.
Jавни конкурс за попуњавање радног места главни службеник за обуку I, Одсек за специјалистичку обуку и обуку за ниво руковођења, Центар за специјалистичку обуку и усавршавање полиције, Управа за полицијску обуку, Сектор за логистику 15.03.2024. године.
Јавни конкурс за попуну радног места службеник за оперативно - техничке послове I , Одсек за пружање информација и координацију, Одељење за регрутацију и селекцију, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 06.03.2024. године.
Поништење тендерске процедуре (CANCELLATION OF A TENDER PROCEDURE - BGRS0100003 - TD02) у оквиру пројекта под називом „Припрема становништва за акцију у случају катастрофе и побољшање капацитета стручних тимова за реаговање у ванредним ситуацијама у прекограничном бугарско-српском региону – RESPONSE“ 19.02.2024. године.
Jавни конкурс за попуну радног места магационер у Групи за логистику, Одсек за логистику, Полицијска управа у Шапцу, Дирекција полиције - један извршилац 06.02.2024. године.
Прва<12345...>Последња