Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Одлукa о обустави поступка: Отуђење расходованих превозних средстава - моторних возила, путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова, 07 број: 7276/21 од 18. фебруара 2022. године 03.03.2022. године.
К О Н К У Р С за пријем кандидата из грађанства у Војну академију Универзитета одбране у Београду, Министарства одбране за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије у школској 2022/2023. години 02.03.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - технички секретар у Одељењу за организовање исхране и смештаја, Сектор за материјално - финансисјке послова (1 извршилац) 01.03.2022. године.
Одлука о поступку доделе и контроле коришћења бесповратних средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години, а које реализују удружења 18.02.2022. године.
Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години, а које реализују удружења 18.02.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Главни службеник за урбанистичко – правне послове I у Одсеку за електро – енергетске и телекомуникационо сигналне инсталације, Одељење за изградњу и одржавање објеката и опреме, Сектор за материјално – финансијске послове, (1 извршилац) 08.02.2022. године.
P U B L I C I N V I T A T I O N FOR SUBMISSION OF CLOSED WRITTEN BIDS IN THE PROCEDURE OF SALE OF THE BELL 206B-3 HELICOPTER 17.01.2022. године.
ЈАВНИ ОГЛАС ПРОДАЈА ХЕЛИКОПТЕРА ТИПА BELL 206B-3 – ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 17.01.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника - Главни службеник за односе са јавношћу у полицијској управи, Биро начелника Полицијске управе за град Београд, Полицијска управа за град Београд – 1 (један) извршилац 10.01.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника, Oрган у коме се попуњава радно место: Mинистарство унутрашњих послова, Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, Нови Београд, Радно место које се попуњава:Интерни ревизор I у Служби интерне ревизије – 1 (један) извршилац 06.01.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Ваздухопловни механичар IRE - особље за обезбеђивање континуиране пловидбености - члан посаде, Ваздухопловна техника, Хеликоптерска јединица, Дирекција полиције 30.12.2021. године.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ РАСХОДОВАНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА – МОТОРНИХ ВОЗИЛА, ПУТЕМ ПРОДАЈЕ У ВИДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА ИЗ ОБЈЕКАТА ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И СЕДИШТА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Број поступка: 07 број: 7276/ 21 21.12.2021. године.
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ Отуђења расходованих превозних средстава – моторних возила путем продаје у виду секундарних сировина, из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова 07 број: 7276 /21 21.12.2021. године.
Одлуку о закључењу уговора: Откуп секундарних сировина које настају у редовном пословању МУП-а, 07 број: 3931/21 од 03.12.2021. године 10.12.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Официр саобраћајне полиције за саобраћајно - техничке послове у подручним полицијским управама, Одсек за саобраћајно – техничке послове, Одељење саобраћајне полиције, Полицијска управа у Сремској Митровици 08.12.2021. године.
Конкурсна документација за откуп секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта министарства унутрашњих послова, обликована по партијама 03.11.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника- - технички секретар у Центру за специјалистичку обуку и усавршавање полиције, Центар за полицијску обуку, Сектор за људске ресурсе (1 извршилац) 28.10.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Службеник за оперативно-техничке послове I, Група за људске ресурсе Полицијске управе у Пријепољу, Сектор за људске ресурсе 28.10.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Виши службеник за радне односе I, Група за људске ресурсе Полицијске управе у Пријепољу, Сектор за људске ресурсе 28.10.2021. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника-Главни службеник за радно-правно заступање I у Одсеку за радно-правно заступање, Одељење за управно-правне послове и послове радно-правног заступања 27.09.2021. године.