Финансије

Име конкурса Датум објављивања
КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ-Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2022/2023. години, расписује конкурс 21.09.2022. године.
КОНКУРС ЗА УПИС НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА, У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ-Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2022/2023. години, расписује конкурс 21.09.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова Радно место које се попуњава: службеник за стручно - оперативне и полицијско - аналитичке послове, Одељење за стручно - оперативне и полицијско аналитичке послове -3 (три) извршиоца 08.09.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника Oрган у коме се попуњава радно место: Mинистарство унутрашњих послова, Cектор за материјално - финансијске послове 12.08.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - виши службеник за финансијске послове I у Одсеку за обрачун зарада, накнада и осталих личних примања, Одељење за финансијско-рачуноводствене послове и буџет (1 извршилац) 22.07.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњава раднo местo: Министарство унутрашњих послова, Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање 12.07.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњава раднo местo: Министарство унутрашњих послова, Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање 07.07.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 06.07.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - шеф кухиње у Ресторану у Београду, Група за организовање исхране Београд, Одсек за организовање исхране, Одељење за организовање исхране и смештаја, Сектор за материјално – финансијске послове - 1(један) извршилац 28.06.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијских службеника - шеф ресторана у Ресторану у Београду, Група за организовање исхране Београд, Одсек за организовање исхране, Одељење за организовање исхране и смештаја, Сектор за материјално - финансијске послове (4 извршиоца) 02.06.2022. године.
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА Орган у коме се попуњава положаj: Министарство унутрашњих послова, Београд Положај који се попуњава: Помоћник министра – начелник Сектора за ванредне ситуације у Министарству унутрашњих пословa 24.05.2022. године.
Одлукa о закључењу оквирног споразума: Отпадни папир који настаје у редовном пословању МУП-а 07 број: 1902/22 од 18, маја 2022. године 23.05.2022. године.
Конкурс за упис 780 полазника у центар за основну полицијску обуку 23.05.2022. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа за управне послове 17.05.2022. године.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТКУП СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА - ОТПАДНОГ ПАПИРА – који настаје у редовном пословању МУП-а 20.04.2022. године.
Одлука о избору програма којом се додељују средства за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години 18.04.2022. године.
Одлука о обустави поступка: Отуђење путем продаје покретне ствари за посебне намене - хеликоптера типа BELL 206B-3, 07 број: 2963/20-13 14.04.2022. године.
Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду објавио је конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2022/2023. години 28.03.2022. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - магационер у Логистици, Хеликоптерска јединица (1 извршилац) 23.03.2022. године.
Kонкурс за упис 300 полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица 22.03.2022. године.