Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Poništenje tenderske procedure (CANCELLATION OF A TENDER PROCEDURE - BGRS0100003 - TD02) u okviru projekta pod nazivom „Priprema stanovništva za akciju u slučaju katastrofe i pobolјšanje kapaciteta stručnih timova za reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom bugarsko-srpskom regionu – RESPONSE“ 19.02.2024. godine.
Javni konkurs za popunu radnog mesta magacioner u Grupi za logistiku, Odsek za logistiku, Policijska uprava u Šapcu, Direkcija policije - jedan izvršilac 06.02.2024. godine.
Konkurs za upis 224 učenika u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova "Jakov Nenadović" u Sremskoj Kamenici za školsku 2024/2025. godinu 05.02.2024. godine.
Konkurs Visoke škole strukovnih studija Vazduhoplovna akademija za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2024/25. godine za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 30.01.2024. godine.
Objava tendera za nabavku tehničke opreme u okviru projekta pod nazivom „Priprema stanovništva za akciju u slučaju katastrofe i pobolјšanje kapaciteta stručnih timova za reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom bugarsko-srpskom regionu – RESPONSE“ 29.12.2023. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika - glavni službenik za upravno – pravni postupak I 29.12.2023. godine.
Konkurs za upis 1100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku 14.12.2023. godine.
Odluka o izboru programa/projekta kojim se iz budžeta Republike Srbije za 2023. godinu, utvrđenog Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni Glasnik RS", br. 138/22 i 75/23) dodelјuju sredstva za finansiranje programa/projekta od javnog interesa u iznosu od 25.000.000,00 dinara 04.12.2023. godine.
Odluka o zaklјučenju ugovora u postupku otuđenja otpadnog jestivog ulјa koje nastaje u redovnom poslovanju MUP-a 06 broj: 4631/23 od 20.11.2023.godine 20.12.2023. godine.
Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije Mesto rada: Policijska uprava u Sremska Mitrovica, Radno mesto koje se popunjava: Glavni službenik za koordinaciju poslova lјudskih resursa u linijama rada I u Grupi za lјudske resurse, Odsek za logistiku, Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici 17.11.2023. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika. Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za logistiku Mesto rada: Sremska Kamenica Radno mesto koje se popunjava: glavni službenik za selekciju I u Odseku za selekciju i prijem kandidata na osnovnu policijsku obuku, Centar za osnovnu policijsku obuku, Uprava za policijsku obuku, Sektor za logistiku 17.11.2023. godine.
Konkurs za pohađanje selekcione i osnovne obuke za popunjavanje radnog mesta „žandarm“ u Žandarmeriji 02.11.2023. godine.
Lista vrednovanja i rangiranja prijavlјenih programa/projekta podnetih na javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje programa/projekta ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa/projekta od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2023. godini a koje realizuje udruženje/savez 01.11.2023. godine.
Javni poziv za dostavlјanje ponuda i Konkursna dokumentacija u postupku otkupa sekundarnih sirovina - otpadnog jestivog ulјa - iz objekata policijskih uprava i sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova 06 broj: 4631/23 26.10.2023. godine.
Konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica 26.10.2023. godine.
Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja bespovratnih sredstava za podsticanje programa/projekta ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa/projekta od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2023. godini 16.10.2023. godine.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje programa/projekta ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa/projekta od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2023. godini 16.10.2023. godine.
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu - Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2023/2024. godini 28.09.2023. godine.
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu - Konkurs za upis na akademske studije drugog stepena, u školskoj 2023/2024. godini 28.09.2023. godine.
Odluka o dodeli ugovora u postupku otuđenja neopasnog otpada koji nastaje u redovnom poslovanju MUP-a putem prodaje u vidu sekundarnih sirovina iz objekata policijskih uprava i sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova 06 broj: 1303/23 od 09.08.2023.godine 15.08.2023. godine.
Prva<12345...>Poslednja