Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкоградног места полицијског службеника: Главни службеник за ажурирање садржаја на веб сајту Министарства и друштвеним мрежама I, Одсек за интерент и мултимедије, Одељење за медије и комуникације, Кабинет министра – 1 (један) извршилац 30.08.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места полицијских службеника, у Министарству унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе: Главни службеник за селекцију I - 1 (један) извршилац и главни службеник за пружање информација у вези заснивања радног односа и конкурса I - 1 (један) извршилац 23.08.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника: Тренер за област психологија за полицијске службенике у Одсеку за област опште теме о раду полиције, Центар за основну полицијску обуку, Центар за полицијску обуку, Сектор за људске ресурсе у Министарству унутрашњих послова – 1 (један) извршилац 15.08.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време или на одређено време у својству приправника: Струковни физиотерапеут I у Одсеку за здравствену превенцију, Одељење за здравље запослених и безбедност на раду – 1 (један), у Министарству унутрашњих послова 15.08.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника - Главни службеник за радно-правно заступање I у Групи за радно-правно заступање, у Министарству унутрашњих послова, 3 (три) извршиоца 08.08.2019. године.
JAВНИ КOНКУРС ЗA ПOПУЊAВAЊE ИЗВРШИЛAЧКOГ РAДНOГ MEСTA ПOЛИЦИJСКOГ СЛУЖБEНИКA: Глaвни службeник зa кooрдинaциjу пoслoвa људских рeсурсa у линиjaмa рaдa I у Групи зa људскe рeсурсe ПУ Субoтицa 26.07.2019. године.
Јавни позив за учешће у поступку остваривања права на куповину станова под повољнијим условима из пројекта државне станоградње у Новом Саду и Сремској Митровици 15.07.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника: Главни службеник за психолошку превенцију I у Групи за људске ресурсе ПУ Ваљево, Сектор за људске ресурсе – 1 (један) 28.06.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника: Главни службеник за развој компетенција, процену развојног потенцијала запослених и управљање талентима – 1 (један) извршилац 25.06.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места полицијских службеника: Главни службеник за социјални рад и социјалну политику у Јединици за заштиту, Полицијски психолог у Јединици за заштиту 07.06.2019. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 06.06.2019. године.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Зa ОТКУП СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА којe настају у редовном пословању МУП-а ИЗ ОБЈЕКАТА ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И СЕДИШТА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 24.05.2019. године.
Конкурс за похађање селекционе обуке за сај ради попуне радног места „специјалац“ у специјалној антитерористичкој јединици 24.05.2019. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника: Главни службеник за психолошку превенцију I у Одељењу за људске ресурсе у Полицијској управи у Новом Саду у Сектору за људске ресурсе 17.05.2019. године.
Поступак откупа секундарних сировина - ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА - из објеката полицијских управа и седишта МУП-а 23.05.2019. године.
Јавни позив за учешће у поступку остваривања права на куповину станова под повољнијим условима из пројекта државне станоградње у Краљеву и Крагујевцу 13.05.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника: Главни службеник за психолошку превенцију I у Групи за људске ресурсе ПУ Јагодина, Сектор за људске ресурсе, утврђено под редним бројем 08.16.4 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова – 1 (један) извршилац 03.05.2019. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника: Преводилац I, Одељење за послове протокола, Кабинет министра, утврђено под редним бројем 01.3.5 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова – 1 (један) извршилац 25.04.2019. године.
Jавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника:Главни службеник за психолошку превенцију I у Групи за људске ресурсе ПУ Краљево, Сектор за људске ресурсе, утврђено под редним бројем 08.19.5 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова – 1 (један) извршилац 23.04.2019. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места полицијског службеника: Главни службеник за психолошку превенцију (1), Главни службеник за психолошку селекцију (1), Главни службеник за психолошка истраживања и едукацију (1) 12.04.2019. године.
Прва<...678910>Последња